Skip to content
metzink-dachy

Dotacje Unijne / Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1/2016
z dnia 27.05.2016

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego
z dnia 27.05.2016

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego
z dnia 27.05.2016

Informacje o wynikach
zapytania ofertowego nr 1/2016

Zapytanie ofertowe system –
– Zapytanie nr 2-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r

Załącznik 1 Zapytanie nr 2-2017
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wybór dostawcy- zapytanie nr 2/2017
z dnia 26.01.2017r

Zapytanie ofertowe nr 3/2017
z dnia 24.03.2017

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego
z dnia 24.03.2017 r.

Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego
z dnia 24.03.2017 r.

Informacja o wyborze dostawcy
z dnia 24.03.2017 r.

Firma Metzink Sp z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu: „Wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów do oferty firmy METZINK Sp. z o.o.” w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt dotyczy wprowadzenia na rynek ULEPSZONEGO PRODUKTU RYNNY „STICK TOGETHER” oraz NOWEGO PRODUKTU

PODSUFITKI DACHOWEJ wykonanych z wysokojakościowych materiałów tytan-cynku, blach patynowych, miedzi, ocynku lub aluminium. Wnioskodawca ulepszy obecnie oferowany produkt poprzez wprowadzenie innowacji na skalę światową: systemu szybkiej złączki, która przedłuży cykl życia produktu oraz umożliwi sprawny montaż bez konieczności stosowania jakichkolwiek elementów łączących.

Projekt zakłada realizację inwestycji, której zasadniczą częścią jest zakup maszyn do produkcji rynien oraz nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych koniecznych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia

Informacje o projekcie

Beneficjent: Metzink Sp z o.o.

Tytuł Projektu: „Wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów do oferty firmy METZINK Sp. z o.o.”

Całkowita wartość projektu: 1 898 505,00 PLN

Wartość dofinansowania: 694 575,00 PLN

5/5 - (13 votes)