Obróbki

Co oferujemy:
– cięcie/gięcie elementów o długości 8 mb, także z materiału powierzonego,
– nowoczesny park maszynowy zapewniający szybkie terminy realizacji,
– profilowanie wzdłużne i poprzeczne, realizację skomplikowanych technologicznie elementów, wykonywanie obróbek po łuku, itd.

W tym dziale znajdziesz: pasy nadrynnowe, pasy startowe z okapem, kalenice, kosze i kosze podwójne, parapety, pasy ogniomurowe, listwy kominowe, wiatrownice, gzymsy ozdobne i wróblówki.

Gzyms ozdobny

Kalenica

Kosz podwójny

Kosz

Listwa kominowa

Opierzenie attyki

Parapet z boczkami

Parapet z boczkami i denkiem

Pas nadrynnowy

Pas startowy z okapem

Wentylacja okapu/kalenicy

Wiatrownica

POBIERZ

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą

Znajdziesz tutaj naszą pełną ofertę produktów. Serdecznie zapraszamy do pobrania

POBIERZ